Vi förbättrar luften för människor som arbetar inom industrin.

Med produkter och utsugssystem för industriell stofthantering, materialtransport, punktutsug och centraldammsugning skapar vi en god arbetsmiljö och hög produktivitet.

Scandvents produktsortiment: