Dimensionering och tekniska branschlösningar

Tekniska lösningar


Scandvent har långvarig och bred kompetens inom det tekniska området när det gäller utsug och filtrering av damm, flis och andra typer av stoftbemängd luft. Vi med rådgivning och dimensionering enligt kundens specifika behov. Våra produkter och systemlösningar appliceras inom många olika branscher.

ritning_trajpg